Carnavalsstichting de Knoerissen

De website van de mooiste stichting van Brabant

ri overleden te uden qznc6axghu5k5i6prgnhue

Frans Theuns, verdienstelijk Udenaar in 1998 en lid in de orde van Oranje-Nassau is 26 januari overleden te Uden.

Frans Theuns, verdienstelijk Udenaar in 1998 en lid in de orde van Oranje-Nassau is 26 januari overleden te Uden.

07-02-2017
Uden – Frans Theuns, verdienstelijk Udenaar in 1998 en lid in de orde van Oranje-Nassau is geboren op 12 mei 1932 in 's Hertogenbosch en op 26 januari overleden te Uden.

In zijn geliefde omgeving van het Retraitehuis voelde Frans zich thuis. Het was deze omgeving die hem de kracht gaf elke tegenslag te overwinnen op een identieke wijze zoals hij altijd binnen diverse openbare functies heeft gefunctioneerd. Helaas hebben de laatste zes jaar in een rolstoel hem lichamelijk te veel kracht doen verliezen, terwijl hij tot aan de laatste dag bijzonder helder van geest was.

Hij was een man die zuinig was op zijn woorden, maar vooral zijn daden liet spreken. Besturen zat in zijn bloed en zijn passie om voor de medemens in Uden iets te mogen betekenen heeft hem uiteindelijk ook een mooie erkenning als Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgeleverd.

Hij was een lieve trotse man, die zijn vrouw Els altijd als steun en toeverlaat aan zijn zijde had, een lieve vader met een mooie voorbeeldfunctie en een lieve opa voor zijn kleinkinderen. Uden is unnu mooie mens en knoeris armer!

Frans Theuns werd in 1932 in Oeteldonk geboren en is vanaf 1964 woonachtig in Uden. Opgeleid als elektrotechnicus heeft hij toch een groot deel van zijn leven als commercieel medewerker gewerkt.

Vanaf 1966 tot en met 1989 heeft hij diverse maatschappelijke functies bekleed.

Kort zijn genoemd:

– Bestuurslid en secretaris van sociëteit Nimrod; in die hoedanigheid medeoprichter en secretaris van Canasta '67 (carnavalsvereniging).

– Commissie- en bestuurslid van Lawn Tennis Club Uden

– Mede oprichter van Tennis- en Squashvereniging "Park Hoeven" met de daarbij behorende accommodatie, op basis van particulier initiatief.

– Lid van de gemengde Raadscommissie (sport en recreatie) van de gemeente Uden.

– Bestuurslid en secretaris van het overkoepelend orgaan voor de sportverenigingen (Stichting Sport Uden); doelstelling van dit orgaan belangenbehartiging van de verenigingen naar Overheden en andere Instituten.

– Lid van de beoordelingscommissie Verbossen & Rottier bokaal, misschien beter bekend als V&R bokaal, voor keuze van de Sportvereniging van het jaar.

–  Bestuurslid en secretaris van de regionale Sportgezondheidszorg Noord/Oost Noord-Brabant.

Vanaf de oprichting in 1993 maakte hij deel uit van de Federatie van Ondernemingsverenigingen der gemeente Uden, kortweg FOGU genoemd. Hij was hiervan bestuurslid secretaris. En binnen deze FOGU is hij op vele fronten actief geweest, zo was hij;

– Bestuurslid en secretaris Fogu;

– Lid van de werkgroep tracé-verbetering van de A50-A73;

– Voorzitter overleggroep Horeca-Politie-Gemeente;

– Lid overleg Centrumontwikkeling Uden;

– Lid Landelijk overleg City-management;

– Lid overleg samenwerkingsverband bedrijfsleven/VBO, waarbij hij het symposium "Kies Elektrotechniek" mede heeft voorbereid.