Carnavalsstichting de Knoerissen

De website van de mooiste stichting van Brabant

VCP contact pagina


Vertrouwens Contact Persoon

Xenia Verkuijlen is onze Vertrouwens Contact Persoon (VCP). De VCP is binnen CS de Knoerissen het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag zoals je onveilig voelen, een probleem wat je zelf niet op kunt lossen, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag als pesten, discriminatie, etc.

De VCP is dus, naast een procedureel adviserende rol, vooral een vertrouwenspersoon met een inhoudelijke en adviserende rol waar je altijd contact mee op kunt nemen. De VCP is er  voor alle partijen.

De primaire taak van de VCP is doorverwijzen en helpen de juiste route te vinden. De VCP doet NIET aan waarheidsvinding.

Een gesprek met de VCP is vertrouwelijk, maar de VCP meldt dit wel (anoniem) bij het bestuur. De vertrouwelijkheid is begrensd (b.v. in geval van een strafbaar feit of als de veiligheid in het geding is).

Daarnaast  ontwikkelt de VCP samen met bestuur preventieve activiteiten.

De VCP is er voor medewerkers, leden, ouders van leden, vrijwilligers, bestuur, etc..

Doping/drugsgebruik valt ook onder grensoverschrijdend gedrag. Vragen daarover moeten direct naar de VCP omdat achter dopinggebruik criminaliteit een rol kan spelen. De VCP maar ook bestuurder zal deze kwesties overlaten aan in te schakelen experts.