Verdienstelijk Udenaar 2018

Verdienstelijk Udenaar 2018

De Verdienstelijk Udenaar 2018 is Theo Kandelaars.

Slabroekweek
Gedurende tenminste elf (11) jaar was Theo actief betrokken bij de zo succesvolle slabroekweken. Vaststaat dat hij tenminste actief was van 1995 tot en met 2006. Belangrijk deel van zijn taken was het zorgen voor ‘eten en drinken’ voor de deelnemers.

Krulstaartjes bal in de markthal
Vele jaren was er ‘krulstértjes bal’ in de markthal, een feest voor de Udense jeugd ofwel de Knoerissen. Deze groep was in de leeftijd tussen 14 en 17jaar. Het was er altijd een drukke bedoening. Om 18.00u. sloot nl de dag activiteit en moest er razendsnel worden omgebouwd voor de jeugd die om 19.00u alweer massaal voor de deuren stond. Theo was er tien jaar bij!

Activiteiten in jeugdhuis ‘de Schalm’
Vele jaren was de Schalm een trefpunt voor de toen nog jonge wijk Hoeven. Veel verenigingen zijn er in de loop van de jaren actief geweest, o.a. ‘het vrije jeugdwerk’ en de ‘instuif’ voor jeugd tot 16 jaar. Zo was het majorettekorps “de Wiebert” er jarenlang thuis. Tot de dag van vandaag is het gebouw nog in bedrijf maar staan de activiteiten al enige tijd op een lager pitje. Heel veel tijd heeft Theo in dit wijkgebouw gestoken en in het bijzonder mag genoemd worden dat in die periode het zakelijke gebeuren weer op orde is gekomen.

Schoolsport/ Olympiade/ Lagere schoolvoetbal/ Avondvierdaagse
Al meer dan 23 jaar is er een groep (voornamelijk) leerkrachten die zich actief inzet voor het sporten van jeugd; de Stichting Schoolsport. Een stevige gedreven ploeg organiseert de diverse activiteiten, het jaar rond, en een van hen (Theo Kandelaars) is er nog steeds actief bij betrokken. Dit o.a. als penningmeester, voorts is hij ook verantwoordelijk voor de communicatie naar de diverse onderdelen van de Stichting.

Eretitel
Naast de eretitel Verdienstelijk Udenaar 2018 ontvangt Theo ook het ereschild en een prachtig beeld van de Udense Kunstenaar Ton Jansen. Als blijk van waardering mag hij dit beeld een jaar lang in bezit houden tot de volgende Verdienstelijk Udenaar gekozen wordt. Theo krijgt dan een replica van dit origineel. De Commissie van Aanbeveling, bestaande uit René Jetten, Marga Jansen, Antoon van Donzel en Koen Hehenkamp hebben na zorgvuldige afwegingen, uit alle inzendingen, de Verdienstelijk Udenaar 2018 bekend gemaakt.

Wie kandidaten wil aanmelden voor de verkiezing van Verdienstelijk Udenaar kan dat doen via vu@knoerissen.nl of via CS Knoerissen, postbus 111, 5400 AC Uden.

Verdienstelijke Udenaren

1966 - G. Kemenade
1966 - H. Wich
1966 - Willem van den Elzen
1967 - T.H. de Louw
1967 - A. Hoogaars
1967 - J. Hoying
1968 - Wilma van den Berg
1968 - H. Brouwers
1969 - J.J.M. Bartelen
1969 - Jacob Dikken
1970 - H. Peterse
1970 - Zuster Damiani
1970 - Zuster Albama
1970 - L. Zomers
1971 - P. van Kessel
1971 - L. Dinnissen
1971 - Dhr. Eradus
1972 - Pater Francino
1972 - Dorette Woltring
1972 - Ton Boley
1973 - Mevr. Theunisz
1973 - Gees Terband
1973 - Dhr. Manders
1973 - Dhr. Koch
1974 - Harrie van den Elzen
1974 - Zuster de Boer
1974 - Mevr. Louwers
1974 - J. Knoop
1975 - Dina van de Elzen
1975 - Wim Sanders
1976 - Willy Brouwers
1976 - Anna Kremers
1976 - Harry van Poppel
1977 - Zuster Cristina-Maria
1977 - Karel Kisters
1977 - Tini Janssen
1978 - Cor van Boxmeer
1978 - Theo van de Boom
1978 - Hendrik van de Boom
1979 - Mia Hoefs-Jetten
1979 - Lambert Wijnen
1979 - Theo Verbossen
1979 - Frans van Moll
1980 - Felix van Daele
1980 - Henk Klösters
1981 - Puck Martijnse
1981 - Frans van de Berg
1982 - Jas Dortmans
1982 - J. van Latum
1983 - Greet Peterse
1983 - B. Dekkers
1984 - Leo Dijnen
1984 - Cor van der Kamp
1985 - Antoon Snijders
1985 - Albert de Jager
1986 - Jan van de Wijgert
1986 - Peter Murphy
1987 - Gerard Schampers
1987 - Ank Schampers-Thuring
1988 - Ria Wagemans-Bouwmans
1988 - Peola Willems-Morris
1989 - Pater Groot
1990 - Lena van Altvorst
1991 - Joke de Lange-Methöfer
1992 - Ad Demouge
1993 - Jacqueline van Driel
1994 - L.J. de Bonth
1995 - Theo van de Velden
1996 - Jas van Stiphout
1997 - T. van Wijngaarden-Segaar
1998 - Frans Theuns
1999 - Jo Geurts
2000 - Piet van de Voort
2001 - Max Strick
2002 - Gerard Hoevenaars
2002 - Hennie Kersten
2003 - Eric van Hurne
2003 -Louis schuylenburch
2004 - Co Doeleman
2005 - Frans Govers
2006 - Jan Cartigny
2007 - Hans van den Krommenacker
2008 - Dora van Zutphen
2009 - Luciën Bressers
2010 - Richard de Groot
2010 - Martien van Kessel
2011 - Rina van der Velden - van Heesch
2012 - Antoon Verbruggen
2012 - Annie Verbruggen - van Lankveld
2013 - Koosje van de Pol
2014 - Adriaan sanders
2015 - Antoon Verbakel
2016 - Jeanny Rutten
2017 - Lies Schoenmakers
2018 - Theo Kandelaars